nieuwsbriefcontactvolg ons op facebook


Welkom bij DAZ.

DAZ is een idealistische organisatie, gespecialiseerd in zorginnovatie in zorg en welzijn voor ouderen. Dit betreft zowel sociale innovaties als technologische innovaties. Wij stimuleren dat professionals meer plezier in hun werk krijgen en dat ouderen met een zorgvraag zelfredzamer blijven/worden. Dementiezorg is onze specialiteit. Wij leveren actieve bijdragen aan de emancipatie en empowerment van mensen met dementie. DemenTalent (mensen met dementie worden weer vrijwilliger in de lokale samenleving) is hier een mooi voorbeeld van, maar ook het openmaken van gesloten afdelingen/huizen of het creëren van de juiste randvoorwaarden dat mensen met dementie hun eigen activiteiten (blijven) organiseren; thuis, in de wijk en in het verpleeghuis. Wij leiden en ondersteunen projecten. Wij trainen. Wij geven interactieve internetcolleges over dementie, in 6 verschillende collegereeksen, alsmede met maatwerk in opdracht van zorg- en welzijnsorganisaties.

Onze visie op goede dementiezorg:
Dementie is een ingrijpende en progressieve rotziekte. Mensen met dementie hebben een steeds verder toenemend gevoelsleven. Zij hebben lerend vermogen, dat zelfs niet 'uitgezet' kan worden. Zij kunnen - indien slim begeleid - vaak goed omgaan met moderne hulpmiddelen. Langer thuis wonen is goed mogelijk. Verpleeghuiszorg kan fundamenteel anders. Bewoners opsluiten achter gesloten deuren is in de regel niet nodig; de nadelen daarvan zijn groter dan de voordelen. Verbinding tussen de maatschappij en verpleeghuizen dient wederzijds uitgebouwd te worden. De invloed van de sociale en gebouwde omgeving is enorm groot. Nuttig zijn is extreem belangrijk, verveling werkt averechts. Sociale interventies hebben veelal meer effect op gedrag dan medicatie. Het lerend vermogen speelt een grote rol bij het ontstaan van gedrag. Ieder mens is anders en bij iedereen ontwikkelt de ziekte zich anders; maatwerk, maatwerk, maatwerk!

 De hoofdactiviteiten van DAZ zijn divers. Wij initiëren, begeleiden en ondersteunen van vernieuwende projecten in zorg, welzijn en wonen, zowel landelijk als in opdracht van organisaties en/of overheden.  Ook verzorgt DAZ een breed scala aan trainingen. Dit kunnen zowel trainingen zijn die horen bij een bepaald project, als trainingen in opdracht van een organisatie of team. 

Drie inhoudelijke thema's zijn in veel van ons werk terug te vinden, soms gecombineerd, soms afzonderlijk:
1. Dementie
2. Bewegen-activeren-participeren
3. Samenwerken formele en informele zorg
Bij al onze activiteiten bouwt DAZ bruggen tussen strategische keuzes van beleidsmakers en praktische veranderingen voor cliënten, mantelzorgers, zorg- en welzijnsprofessionals en anderen. 

Ouderen bewegen te weinig. Dat heeft vele sociale en lichamelijke gevolgen, maar leidt ook tot slechter functioneren van het brein. DAZ helpt zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, om te zorgen dat (zorgbehoevende) ouderen meer gaan bewegen. De kunst van het verleiden is hierbij cruciaal. DAZ werkt hierbij samen met o.a. Olga Commandeur. Olga en DAZ-directeur Ruud Dirkse schreven samen een boek over actief oud worden: www.watbeweegtjou.nu.

Dankzij onze ondersteuningstrajecten en trainingen slagen wij er regelmatig in om het aantal actieve mantelzorgers en vrijwilligers bij zorgorganisaties te verveelvoudigen.

DAZ is de coördinator van de landelijke uitrol van het project DemenTalent, waarbij mensen met dementie als vrijwilliger in de maatschappij actief worden. Weer nuttig, dienstbaar voor anderen. DAZ is als kwartiermaker bij alle nieuwe projecten betrokken en zorgt voor uitwisseling tussen projecten. DemenTalent heeft vergaande positieve gevolgen. Deelnemers gaan beter functioneren, mantelzorgers voelen zich minder belast en de (te) negatieve beeldvorming over dementie wordt bijgesteld. zie ook www.dementalent.nl.

DAZ verzorgt advies- en begeleidingstrajecten om zorg- en welzijnsorganisaties te ondersteunen bij hun transitieprocessen naar Moderne Dementiezorg. Van visie ontwikkeling tot training en coaching. In deze flyer kunt u lezen wat voor soort projecten dit zoal zijn.

Vier van de populairste dementieboeken zijn op initiatief van DAZ ontstaan en mede door ons geschreven: Had ik het maar geweten(Op)nieuw geleerd, oud gedaanHandig bij dementie en  Ik heb dementie.

De rol van gemeenten bij de dementiezorg neemt snel toe. DAZ adviseert gemeenten en traint gemeenteambtenaren. DAZ heeft bij tientallen gemeenten een quickscan dementiebeleid uitgevoerd. Onze diensten voor gemeenten zijn te vinden op de website www.dementievriendelijke-gemeente.nl.

We trainen bij veel zorg- en welzijnsorganisaties. Vaak betreft dit in overleg met opdrachtgevers op maat ontworpen trainingen, soms door ons ontwikkelde trainingen. Voorbeelden van dergelijke trainingen zijn: een training bewegingsgerichte zorg en een training 'netwerken voor zorgverleners' over meer en betere samenwerking met familie en vrijwilligers. Voor een flyer over 15 van onze trainingen, kijk hier.  Ook verzorgen wij regelmatig lezingen en workshops.                                       

DAZ geeft een aantal keren per jaar een digitale nieuwsbrief uit, waarop u zich kunt abonneren, door hier te klikken en uw gegevens in te vullen. 

foto2

foto3
foto4

foto5

foto6

foto7