nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook
workshops
terug

Collegereeks 4: Beïnvloeden van gedrag bij dementie

Doelgroep
Professionals, familieleden en vrijwilligers

Datum
Wordt gepland in overleg met personen die zich aanmelden, zodra dat er voldoende zijn. Meld je dus aan, is altijd onder voorbehoud dat moment gaat schikken. Factuur wordt ook pas verstuurd na deelname.

Aantal deelnemers
Minimaal 10, maximaal 20

Doelstelling
Na afloop van deze reeks hebben de deelnemers meer inzicht in hun rol bij het ontstaan en (bij)sturen van gedrag.

Omschrijving
Gedragsverandering hoort onlosmakelijk bij dementie. Sterker nog, het is één van de kenmerken van het ziektebeeld. De sociale omgeving speelt een grote rol bij het ontstaan van gedrag. Maar ook bij het bijsturen van gedrag. Deze collegereeks geeft hier inzicht in en geeft handvaten voor slimmer begeleiden in de dagelijkse praktijk.
De 5 colleges gaan over:
1. Hoe ontstaat gedrag?
2. Waarom verandert gedrag bij dementie?
3. Hoe leer je onwenselijk gedrag af en wenselijk gedrag aan?
4. Het belang van goed observeren
5. Samenwerken tussen professionals onderling en met familie

Kosten
€ 150,-