nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook
workshops
terug

Collegereeks 5: DemenTalent

Doelgroep
Professionals, familieleden en vrijwilligers

Datum
Dinsdagmiddagen 28 maart, 4, 11, 25 april en 2 mei 2023, van 16.30-17.30 uur.

Aantal deelnemers
Minimaal 10, maximaal 20

Doelstelling
Na afloop van deze reeks hebben deelnemers zicht op het belang van methodisch slim werken om mensen met dementie actief te krijgen als vrijwilliger in de samenleving.

Omschrijving
Sinds 2013 is in vele DemenTalent-projecten ervaring opgedaan met het activeren van mensen met dementie tot vrijwilligerswerk. Met veel effect, zo blijkt uit o.a. wetenschappelijk onderzoek. In meerdere Tv-programma's (o.a. 'Restaurant Misverstand' bij SBS6, 'Niet zonder jou' bij omroep MAX) zijn mensen in beeld gebracht die weer vrijwilliger in de 'gewone samenleving' werden.
In de stategienota voor de komende jaren van het ministerie van VWS neemt DemenTalent een prominente plek in. DAZ is bij alle DemenTalent-projecten betrokken en en weet daarom wat wel en niet werkt. Dat wordt gedeeld in deze colleges. Ook worden de deelnemers meegenomen in anders kijken naar dementie. De 5 colleges gaan over:
1. Wat is DemenTalent?
2. Hoe ontdek je talenten bij mensen met dementie?
3. Voor wie is DemenTalent wel/niet geschikt?
4. Welke vrijwilligersbanen zijn geschikt voor mensen met dementie?
5. De rol van mensen met dementie zelf binnen DemenTalent-projecten

Kosten
€ 150,-