nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook
workshops
terug

Collegereeks 5: DemenTalent

Doelgroep
Professionals, familieleden en vrijwilligers

Datum
Dinsdagavonden 14, 21, 28 november en 5, 12 december 2023, van 19.30-20.30 uur. (indien 5 december een probleem is voor de deelnemers wordt dit college geschrapt en op 17 december een college toegevoegd)

Locatie
Digitaal via Microsoft Teams

Aantal deelnemers
Minimaal 10, maximaal 20

Doelstelling
Na afloop van deze reeks hebben deelnemers zicht op het belang van methodisch slim werken om mensen met dementie actief te krijgen als vrijwilliger in de samenleving.

Omschrijving
Sinds 2013 is in vele DemenTalent-projecten ervaring opgedaan met het activeren van mensen met dementie tot vrijwilligerswerk.
In de stategienota voor de komende jaren van het ministerie van VWS neemt DemenTalent een prominente plek in. DAZ is bij alle DemenTalent-projecten betrokken en en weet daarom wat wel en niet werkt. Dat wordt gedeeld in deze colleges. Centraal staat anders kijken naar dementie. De 5 colleges gaan over:
1. Wat is DemenTalent?
2. Hoe ontdek je talenten bij mensen met dementie?
3. Voor wie is DemenTalent wel/niet geschikt?
4. Welke vrijwilligersbanen zijn geschikt voor mensen met dementie?
5. De rol van mensen met dementie zelf binnen DemenTalent-projecten

Kosten
150,-